Bez kategorii

Fundusze Europejskie

Informujemy, że 02.11.2020 r. nasza firma otrzymała ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dotację w kwocie 197 212,86 zł. Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w naszej firmie wskutek epidemii COVID-19. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy firmy. Celem oraz planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa

Fundusze Europejskie Read More »